logo-large
Grafik 1: Grafik Pajak BPHTB Tahun 2023

Chart BPHTB

Tabel 1: Tabel Pajak BPHTB Tahun 2023 :
No Tahun dan Bulan Pajak BPHTB Diterima
1 2023-01 Rp 493.124.610,00
2 2023-02 Rp 1.237.276.927,00
3 2023-03 Rp 801.501.014,00
4 2023-04 Rp 553.530.677,00
5 2023-05 Rp 940.872.487,00
6 2023-06 Rp 937.261.424,00
7 2023-07 Rp 830.773.973,00
8 2023-08 Rp 764.802.335,00
9 2023-09 Rp 796.656.310,00
10 2023-10 Rp 784.512.675,00
11 2023-11 Rp 1.129.478.963,00
12 2023-12 Rp 1.241.250,00
TOTAL
Rp 9.271.032.645,00

© 2023 Crafted with Diskominfo